WEBINAR | 63 min

Performance: avaluació de l’acompliment dels empleats

Data de gravació: 2021-06-16T10:30:58+02:00

Webinar Performance: avaluació de l’acompliment dels empleats

Descripció

En aquest webinar mostrem com Cornerstone permet definir i avaluar els objectius i les competències dels empleats i realitzar la seva posterior avaluació amb un procés d'avaluació de l'acompliment, definint també plans de desenvolupament per cobrir possibles gaps competencials detectats en l'avaluació.

Idioma del webinar: Castellà.

Ponent: Nuria Martínez, Talent Consulting Manager d'IThinkUPC.