Well-Architected Framework Review

Optimitza la teva arquitectura cloud i accelera la innovació digital del teu negoci.

Beneficis per a les organitzacions

Molts dels serveis i aplicacions que s'executen actualment al núvol no segueixen les bones pràctiques. 

En el seu dia, potser simplement es van migrar amb un “lift-and-shift” i tenen mancances d’escalabilitat o disponibilitat; o potser se’n va haver de redissenyar l’arquitectura, però des d’aleshores no s’han revisat en profunditat. 

Ara estan subjectes a nous riscos i no estan aprofitant els nous serveis ni les noves funcionalitats que contínuament van apareixent i que ofereixen millor relació rendiment/preu.

En resum, aquestes càrregues de treball no estan optimitzades per treure el màxim profit del cloud i ajudar a accelerar la innovació digital que li cal al negoci.

Mitjançant la Well-Architected Framework Review (WAFR), un model de treball consistent i ben definit, els solution architects d’IThinkUPC ajuden a determinar les àrees de millora per optimitzar les càrregues de treball dels nostres clients, tot identificant els riscos existents i definint plans d’acció per mitigar-los.

Amb l’ús de la WAFR, els nostres clients obtenen els beneficis següents:

  • Desenvolupament i desplegament més ràpid, optimitzant costos d’operació i de serveis AWS
  • reducció i mitigació de riscos, entenent on existeixen i posant-los en plans per mitigar-los abans que es materialitzin;
  • millor presa de decisions, a partir d’informació actualitzada sobre les àrees de millora;
  • aprenentatge de les best practices d’AWS, necessàries per al trajecte cap al núvol.

Els sis pilars de la Well-Architected Framework

Amb el model Well-Architected Framework Review d’AWS analitzem les càrregues de treball des del punt de vista de sis pilars:

Apoyo estratégico

Excel·lència operativa

Ens centrem en l’operació i monitoratge dels sistemes, i en la millora contínua dels seus processos i procediments de gestió. 

Temes clau: automatització de canvis, resposta a esdeveniments, definició d’estàndards de gestió de les operacions, etc.

Apoyo estratégico

Seguretat

Ens focalitzem en protegir la informació i els sistemes. 

Temes clau: confidencialitat i integritat de les dades, gestió de permisos, establiment de controls per detectar i registrar esdeveniments i amenaces de seguretat, plans de remediació, etc.

Apoyo estratégico

Fiabilitat

Analitzem la resposta que els sistemes donen a les necessitats de negoci, escalant dinàmicament sempre que sigui necessari, i com poden recuperar-se ràpidament després que es produeixi una indisponibilitat. 

Temes clau: disseny de sistemes distribuïts, planificació de recuperacions, adaptació als requisits canviants, etc.

Apoyo estratégico

Eficiència del rendiment

Ens focalitzem en l'assignació dels recursos TI més adients per al servei analitzat, considerant el ventall de solucions i noves funcionalitats que contínuament ofereix AWS.

Temes clau: selecció del tipus i mides de recursos optimitzats pels requisits de càrrega de treball, supervisió del rendiment i manteniment de l'eficiència a mesura que evolucionen les necessitats de negoci.

Apoyo estratégico

Optimització de costos

Ens centrem a optimitzar els costos dels serveis necessaris per donar la resposta a l’estratègia de negoci, evitant costos innecessaris.

Temes clau: comprensió de la despesa al llarg del temps, control de pressupost, selecció del tipus, quantitat i escalabilitat dels recursos adients per satisfer les necessitats empresarials sense gastar en excés.

Apoyo estratégico

Sostenibilitat

Ens enfoquem en minimitzar els impactes ambientals de l'execució de càrregues de treball al núvol, reduint el consum d’energia, minimitzant els recursos necessaris i incrementant l’eficiència de tots els components.

Temes clau: model de responsabilitat compartida per a la sostenibilitat, comprensió de l'impacte ambiental.

Com funciona?

  1. Reunió inicial: determinem amb al client l’abast de la WAFR: servei, aplicació i/o càrregues de treball a analitzar, àmbits a analitzar, etc.
  2. Well-Architected Framework Review: mitjançant la AWS Well-Architected Tool, avaluem el vostre entorn actual, entrevistant les persones encarregades de gestionar-lo i desenvolupar-lo.
  3. Informe de resultats: presentarem els resultats i conclusions de la nostra anàlisi, que inclourà quines parts del vostre entorn estan ben dissenyades, quines necessiten millores i quines tenen problemes crítics. També dissenyarem conjuntament un pla prioritzat per corregir les troballes crítiques de la WAFR i us assessorarem sobre com introduir millores als serveis actuals i futurs.
  4. Suport en l’obtenció de fons (crèdits): en cas de resoldre durant el projecte un mínim del 45 % dels problemes crítics detectats, us ajudarem a aconseguir crèdits d’AWS (fins a 5.000 USD) que poden ajudar a compensar el cost dels nostres serveis.
  5. I seguim en contacte: recomanem realitzar periòdicament WAFR sobre les vostres càrregues de treball al cloud, tot considerant incloure'n la revisió dins dels vostres processos de QA/QC i millora contínua.