Implantem Cornerstone a Agromillora per atreure i retenir el talent de la companyia


Repte

Agromillora és una empresa viverística dedicada a la producció i comercialització a escala nacional i internacional de plançons i és líder mundial en els sectors d'arbres fruiters i plantes d'olivera. En l'actualitat té més de 1.500 empleats en les seves 10 filials distribuïdes per tot el món.

Agromillora es plantejava com a repte identificar, atreure i retenir el talent tant dins com fora de la seva companyia. El seu objectiu no només era el de mantenir el talent de l'organització, sinó també maximitzar-ne el potencial. Per fer-ho, necessitava primer identificar les persones amb un rendiment més gran i potencial, per poder invertir-hi, tant a través del seu desenvolupament professional com de la seva retribució i incentius.

Projecte

Per aconseguir els seus objectius, Agromillora ha apostat per Cornerstone, la solució modular líder en gestió del talent centrada en el cicle de vida de l'empleat, de la qual som implantadors. Concretament, els mòduls de Cornerstone que hem implantat a Agromillora són els de Performance, Compensation, Training i Recruiting.

Aquest projecte d'implantació ha constat de tres fases:

Consultoria. Hem realitzat una anàlisi inicial per conèixer els processos actuals d’RH d'Agromillora i la seva organització interna. Aquesta anàlisi ens ha permès proposar una sèrie de bones pràctiques i millores en els seus processos actuals que n’han implicat el redisseny. Com a resultat de la consultoria s'han obtingut uns processos d’RH optimitzats i alineats amb les millores pràctiques del mercat.

Implantació i personalització de Cornerstone. Hem configurat i parametritzat els mòduls de Performance, Compensation, Training i Recruiting de Cornerstone per adequar-los a les necessitats d'Agromillora, adaptant-los als seus nous processos de RH, de manera que Agromillora pugui explotar al màxim les potencialitats de l'eina.

Formació. Hem dotat Agromillora de tots els coneixements necessaris, no només per poder utilitzar l'eina Cornerstone, sinó també per poder-la fer evolucionar. Gràcies a aquesta formació, l'organització és ara autònoma per poder adaptar Cornerstone als futurs canvis que puguin experimentar els seus processos, com ens vius i dinàmics que són. A més, es pot destacar que Cornerstone és una eina en evolució constant, que millora els seus mòduls amb una nova versió cada 3 mesos a partir de les propostes i suggeriments que reben dels seus clients.

Resultats

Són diversos els beneficis que Agromillora ha obtingut després de la implantació de Cornerstone. Per exemple:

 1. Centralitzar en una sola eina tota la informació que hi havia dispersa en les seves diferents filials. Això ha donat a Agromillora l'oportunitat d'unificar i homogeneïtzar criteris, a més d'optimitzar els seus processos
 2. Identificar i avaluar les persones que més aporten a l'organització i amb un potencial més gran.
 3. Automatitzar la definició i comunicació del procés de planificació de la compensació, informant amb total transparència cada empleat del resultat.
 4. Incorporar noves metodologies de formació i dissenyar itineraris formatius per als diferents llocs de treball i rols.
 5. Oferir als empleats un espai únic on poder:
  • consultar i actualitzar la seva informació personal i professional;
  • expressar la seva preferències professionals a l'organització;
  • conèixer el seu pla de formació i, també, poder sol·licitar alguna formació en concret, i
  • consultar qualsevol informació relacionada amb la seva col·laboració amb l'organització (pla de retribució anual, beneficis...).
 6. Identificar el talent tant dins com fora de la companyia. És a dir, identificar les persones més ben preparades per a un lloc de treball, però també identificar el talent (competències i habilitats) que actualment no estan cobert dins de la companyia i atreure'l de fora.

Descobreix més sobre IThinkUPC Talent & Learning

Més referències