Campus virtual Govern d'Andorra

El Govern Andorrà implanta la nostra solució d'eLearning Atenea per a tots els nivells i tots els sistemes educatius andorrans


Repte

El Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d'Andorra desitjava un entorn virtual de serveis en línia per proveir al conjunt de la comunitat educativa andorrana un accés web als continguts, eines i serveis digitals. Era primordial que oferís una solució comuna a tots els sistemes educatius (andorrà, francès i espanyol) i cobrís tots els nivells educatius (maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional).

Amb aquest objectiu, ens van encarregar un projecte que va ser liderat pel Ministeri d’Educació i Joventut d'Andorra, en col·laboració amb la Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement, Andorra Telecom, els tres sistemes educatius andorrans i patrocinadors eventuals.

Projecte

Pel disseny del nou model formatiu, vam aportar la nostra experiència en el desenvolupament i desplegament de la nostra plataforma d'eLearning ATENEA, i vam oferir un suport metodològic i organitzatiu amb el que es van establir amb èxit les bases del nou escenari, adequat a les característiques i necessitats del model organitzatiu andorrà.

Posteriorment, vam implantar-lo en una plataforma formativa basada en Moodle i Atenea.

Resultats

Des de gener de 2011, el Govern d'Andorra disposa d'un Campus que actualment està implantat a 38 centres amb un volum de 14.000 usuaris, quasi 5.000 assignatures, més d'un milió d'accessos mensuals des de 2012, i funciona amb un 100% de disponibilitat des de l'inici.