Campus virtual Govern d'Andorra

Implantem un campus virtual, basat en Moodle, per proporcionar aprenentatge a distància a nivell nacional a Andorra.


El Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d'Andorra desitjava un entorn virtual de serveis en línia per proveir al conjunt de la comunitat educativa andorrana un accés web als continguts, eines i serveis digitals. 

Pel disseny del nou model formatiu, vam aportar la nostra experiència en el desenvolupament i desplegament de la nostra plataforma d'eLearning ATENEA, i vam oferir un suport metodològic i organitzatiu amb el que es van establir amb èxit les bases del nou escenari, adequat a les característiques i necessitats del model organitzatiu andorrà.