Gestió del talent a Agromillora

Implantem Cornerstone a Agromillora per atreure i fidelitzar el talent de la companyia.


Agromillora és una empresa viverística dedicada a la producció i comercialització a escala nacional i internacional de plançons, i és líder mundial en els sectors d'arbres fruiters i plantes d'olivera. Agromillora es va plantejar la necessitat de desplegar una estratègia de gestió del talent dins de la seva organització per poder alinear de manera eficient l’estructura de persones amb els objectius estratègics de l’empresa i es va marcar els objectius d’atreure talent extern i d’identificar i fidelitzar el talent existent a la companyia.

Partint dels objectius definits, Agromillora va considerar que necessitava introduir una plataforma tecnològica que l’ajudés a fer una transformació digital en l’àmbit dels recursos humans, optimitzant i professionalitzant la gestió global dels seus empleats, fent èmfasi especialment en la gestió del talent.

Agromillora va apostar per una de les solucions que oferim centrades en el cicle de vida de l'empleat, concretament per la plataforma Cornerstone.