Gestió del talent a Agromillora

Implantem Cornerstone a Agromillora per atreure i fidelitzar el talent de la companyia


Repte

Agromillora és una empresa viverística dedicada a la producció i comercialització a escala nacional i internacional de plançons, i és líder mundial en els sectors d'arbres fruiters i plantes d'olivera. En l'actualitat té més de 1.500 empleats en les seves 11 filials distribuïdes per tot el món i presència a més de 25 països.

Agromillora es va plantejar la necessitat de desplegar una estratègia de gestió del talent dins de la seva organització per poder alinear de manera eficient l’estructura de persones amb els objectius estratègics de l’empresa.

Com a resultat d’aquest plantejament, Agromillora es va marcar els objectius d’atreure talent extern i d’identificar i fidelitzar el talent existent a la companyia.

Per assolir aquests objectius necessitava dues línies d’acció:

 • Millora dels processos de contractació per tal de captar de la manera més eficient noves persones amb les competències necessàries per al desplegament de la seva estratègia.
 • Identificació de les persones amb més rendiment en la seva activitat així com d’aquelles amb més potencial per invertir en el seu desenvolupament professional i definir una política eficient de retribució i incentius.

Projecte

Partint dels objectius definits, Agromillora va considerar que necessitava introduir una plataforma tecnològica que l’ajudés a fer una transformació digital en l’àmbit dels recursos humans, optimitzant i professionalitzant la gestió global dels seus empleats, fent èmfasi especialment en la gestió del talent.

Des de TALENTS, la unitat de negoci d’IThinkUPC experta a ajudar les organitzacions a millorar els processos clau de recursos humans, vam participar en una sèrie de reunions de presentació a Agromillora, tant a la seu de l’empresa a Sant Sadurní com a delegacions als Estats Units, via videoconferència. Com a resultat d’aquesta activitat de prospecció, Agromillora va apostar finalment per una de les solucions que oferim des de TALENTS centrades en el cicle de vida de l'empleat, concretament per la plataforma Cornerstone.

cicle vida empleat

Agromillora ha optat per dotar-se dels mòduls de Cornerstone que donen resposta als seus objectius d’estratègia de gestió del talent ja esmentats: Recruiting, Learning, Performance i Compensation.

Mòduls del Cornerstone implantats a Agromillora

Mòduls de Cornerstone implantats a Agromillora

Aquest projecte d'implantació ha constat de tres fases:

 1. Consultoria. Hem realitzat una anàlisi inicial per conèixer els processos actuals de recursos humans d'Agromillora i l’organització interna. Aquesta anàlisi ens ha permès proposar una sèrie de bones pràctiques i millores en els processos actuals que n’han implicat el redisseny. Com a resultat de la consultoria s'han obtingut uns processos de recursos humans optimitzats i alineats amb les millors pràctiques del mercat.
 2. Implantació i personalització de Cornerstone. Hem configurat i parametritzat els mòduls Recruiting, Learning, Performance i Compensation de Cornerstone per adequar-los a les necessitats d'Agromillora, adaptant-los als seus nous processos de recursos humans.

  portal-learning-agromillora

  Pantalla del portal del mòdul Learning d’Agromillora
 3. Formació. Hem dotat Agromillora de tots els coneixements necessaris, no només per poder utilitzar l'eina Cornerstone, sinó també per poder-la fer evolucionar. Gràcies a aquesta formació, l'organització ara és autònoma per poder adaptar el Cornerstone als futurs canvis que puguin experimentar els seus processos, com ens vius i dinàmics que són. A més, cal destacar que el Cornerstone és una eina en evolució constant, ja que l’empresa que el desenvolupa en millora els mòduls amb una nova versió cada tres mesos a partir de les propostes i suggeriments que rep dels seus clients.

Resultats

L’encaix de Cornerstone en l’ecosistema tecnològic d’Agromillora ha estat exitós gràcies a la consultoria prèvia realitzada, en què es van detectar les integracions necessàries amb altres sistemes ja existents i gestionats per Recursos Humans, com ara els de tipus transaccional (nòmines i d’altres). Això és un aspecte que cal destacar pel fet que una integració feble entre els diferents sistemes d’informació pot generar moltes ineficiències i, fins i tot, problemes importants associats a la qualitat i coherència de les dades.

Des del vessant més funcional, la implantació de Cornerstone ha permès a Agromillora iniciar de manera eficient el desplegament de la seva estratègia de gestió del talent, l’objectiu bàsic del projecte.

A continuació exposem un resum breu dels principals beneficis obtinguts per Agromillora un cop implantats els diferents mòduls de Cornerstone.

Beneficis

 • Centralitzar en una sola eina tota la informació que hi havia dispersa en les seves diferents filials. Això ha donat a Agromillora l'oportunitat d'optimitzar els seus processos així com d'unificar i homogeneïtzar criteris.
 • Identificar i avaluar les persones amb més aportació a l'organització i aquelles que tenen més potencial.
 • Automatitzar la definició i comunicació del procés de planificació de la compensació, informant amb total transparència cada empleat del resultat.
 • Incorporar noves metodologies d’aprenentatge i dissenyar itineraris formatius personalitzats per als diferents llocs de treball i rols.
 • Facilitar als empleats un espai únic en què poden:
  • consultar i actualitzar la seva informació personal i professional;
  • expressar les seves preferències professionals a l'organització en un context de feedback i engagement;
  • conèixer el pla de formació proposat per al seu desenvolupament així com sol•licitar altres tipologies de formació;
  • consultar qualsevol informació relacionada amb l'organització (pla de retribució anual, beneficis...).
 • Identificar el talent dins i fora de la companyia. És a dir, identificar les persones més ben preparades per a un lloc de treball, però també identificar el talent (competències i habilitats) que actualment no està cobert dins de la companyia per atreure'l de fora.