Monitoratge TI de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Migrem la plataforma de monitoratge TI de la CCMA, basada en Centreon, a una versió més moderna que garanteix un monitoratge fiable i holístic dels seus 2.500 hosts.


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma.cat), amb més de 2.000 empleats i amb dues seus principals, Sant Joan Despí i Barcelona, és l’ens públic que gestiona els canals de Televisió de Catalunya, les emissores de Catalunya Ràdio i els serveis digitals de la Corporació, entre d’altres.

L’àrea TIC de la CCMA és responsable de garantir la qualitat i la disponibilitat 24x7 de tot el seu conjunt d’aplicacions i sistemes. La seva plataforma de monitoratge UNIMON, basada en la solució Centreon, és un servei crític i crucial per garantir un subministrament continu de serveis de TI i mitigar els riscos de temps d’inactivitat.

La CCMA va demanar a IThinkUPC, empresa partner de Centreon, modernitzar UNIMON per afrontar amb garanties els seus reptes de futur, però assegurant una migració segura i fiable, gestionant els riscos, minimitzant l’impacte en el servei i garantint la continuïtat de la informació.