Solucions AWS: Educació i aprenentatge

Competència AWS Educació

Logo aws advanced tier services

AWS reconeix la nostra competència tècnica en la creació de solucions que donen suport a les càrregues de treball crítiques dels nostres clients d'educació primària, secundària, superior i investigació, així com d'empreses “EdTech”.

La nostra especialització: plataformes Moodle sobre AWS

Logo Moodle Partner Premium Certified Services Provider

Moodle és un dels sistemes de gestió d’aprenentatge —en anglès, Learning Management System (LMS)— més coneguts a escala mundial, amb més de 240 milions d’usuaris d’arreu del món registrats.

Les plataformes sobre AWS són ideals per disposar de l’escalabilitat i elasticitat que requereix tot entorn amb càrrega d’usuaris molt variable, a més d’oferir el rendiment necessari, d’optimitzar els costos i de proporcionar fiabilitat i seguretat.

La nostra experiència de més de 25 anys amb plataformes Moodle de gran volum, juntament amb el nostre coneixement en arquitectura i gestió de serveis AWS, ens permeten oferir uns serveis especialitzats, adaptats a les possibles necessitats de cada organització:

Serveis professionals:

Vessant infraestructura

  • Assessorament tècnic
  • Disseny d’arquitectures específiques
  • Implantació
  • Integracions
  • Migracions d’on-premise a AWS
  • Administració i monitoratge
  • Auditories d’optimització / Well-architected reviews
  • Proves de càrrega

Vessant funcional

Solucions

Moodle Workplace (SaaS) (o en entorn dedicat o compartit)

Referències

Actualitat

Altres serveis per al sector

Més enllà de les plataformes Moodle, -oferim al sector educatiu per a gestió, docència i recerca- els nostres serveis tècnics i de consultoria sobre tot el ventall de serveis AWS, dels quals destaquem:

Solucions d'infraestructura (IaaS/PaaS, storage, backup, workplace…)

Serveis gestionats

DevOps

Ciberseguretat

Analytics & ML